Care 2 Carry

Zorg voor ergonomisch dragen!

Algemene voorwaarden Care 2 Carry

  1. De ouder(s)/verzorgers zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun kind. Care 2 Carry is voor, tijdens en na het consult niet aansprakelijk voor mogelijke schade en/of letsel.
  2. Indien een consult binnen 24 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd zullen de kosten voor het consult alsnog in rekening worden gebracht. Bij overmacht kan samen worden gekeken naar een passende oplossing.
  3. Reeds betaalde consulten dienen te worden afgenomen, er wordt geen geld teruggegeven. In overleg is het mogelijk om het consult aan iemand anders over te dragen.
  4. Het tarief bedraagt €10,- per kwartier voor een éé-op-één consult en €12,50 per kwartier voor een duo- of groepsconsult.
  5. Indien van toepassing worden reis- en parkeerkosten achteraf doorberekend en apart gefactureerd. De eerste 5 kilometer, enkele reis, zijn inbegrepen in het tarief. Voor iedere extra kilometer wordt €0,25 per kilometer in rekening gebracht. De reisafstand wordt berekend via Google Maps.
  6. Betaling van de factuur geschied uiterlijk 14 dagen na facturering.
  7. Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  8. Na het draagconsult is er de mogelijkheid om een draaghulpmiddel uit de collectie van Care 2 Carry tijdelijk in bruikleen te hebben. In overleg wordt bepaald welke doek of drager dit zal zijn en voor welke termijn. De eerste 2 weken zijn hieraan geen kosten verbonden, hierna bedragen de kosten €5,- per week. Indien er schade ontstaat in de periode dat de doek of drager in bruikleen is zullen eventuele reparatiekosten op u worden verhaald. Indien er onherstelbare schade aan de doek of drager is ontstaan zal de nieuwwaarde op u worden verhaald. De nieuwwaarde van de doek of drager zal bij het in bruikleen geven worden gecommuniceerd. U bent in basis verantwoordelijk voor het retourneren van de doek of drager in overleg met Care 2 Carry.
  9. De vragenlijst voorafgaand aan het draagconsult heeft als doel een passend draagconsult aan te bieden. De verkregen informatie zal alleen voor dit doel worden gebruikt en 2 maanden na het consult worden vernietigd. Verkregen informatie zal niet worden gedeeld en/of doorverkocht aan derden.
  10. De verkregen adres- en persoonsgegevens zijn nodig voor de facturering en bedrijfsinformatie. Deze informatie zal op generlei wijze worden gedeeld en/of verkocht aan derden.

Versie 2.0, laatste wijziging op 21-07-2022.

E-mailen
Bellen